Χαρίλαος  Αντ.  Ανεσιάδης
Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Powered by you...

@ngel team
Εκπαίδευση:

o    Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
o    Εκπόνηση μελέτης ικανοποίησης για τις Αστικές Συγκοινωνίες του Δήμου Χανίων, στα πλαίσια των "Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων"
      του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία και παρουσιάστηκε στο 16ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακής Έρευνας
      που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα το 2003 και που δημοσιεύτηκε στο αντίστοιχο επιστημονικό περιοδικό.
o    Διπλωματική Διατριβή: "Μεθοδολογία Ποιοτικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς των Ψηφοφόρων και Λήψη Πολιτικών Αποφάσεων".
o    Παρακολούθηση (Μάιος-Ιούνιος 2012) του προγράμματος κατάρτισης Ενεργειακών Επιθεωρητών (εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Επιθεωρητές Κτιρίων).
o    Γνώσεις Αγγλικών, Γαλλικών και χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ ( Office, internet, CAD κ.ά). Ενασχόληση με Ποντιακή και Κρητική παράδοση.
o    Μ.Ε.Κ / Μ.Ε.ΕΠ  (Η/Μ) Α1 τάξης


Επαγγελματική Εμπειρία:

o    Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών στα πλαίσια αδειοδότησης ίδρυσης/επέκτασης επιχειρήσεων
      (μηχανολογικού εξοπλισμού, πυροπροστασίας, θέρμανσης, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, κλιματισμού, φυσικού αερίου...)
o    Εκπόνηση μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.
o    Τεχνικές εκθέσεις Η/Μ - Συνεργασία με EMBIRIA Consulting Engineers S.A.
o    Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών στα πλαίσια έγκρισης οικοδομικών αδειών
      ( θέρμανσης, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, κλιματισμού, φυσικού αερίου...)
o    Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και business plan  για μικρομεσαίες επιχειρήσεις των Σερρών.
o    Εκπόνηση εκθέσεων εκτίμησης ακινήτων & εξοπλισμού.
  


Συμμετοχή - Δραστηριότητες:

o    Μέλος του Μητρώου Μελετητών εκπόνησης Μηχανολογικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών.
o    Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
o    Νομαρχιακός Σύμβουλος Νομού Σερρών (2007-2010), με Νομάρχη τον Στέφανο Φωτιάδη.
o    Αντινομάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Σερρών (2010).
o    Μέλος επιτροπής Οικονομίας & Διοίκησης (2008) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών.
o    Μέλος επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης (2009) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών.
o    Γραμματέας του Συλλόγου Φοιτητών Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης το 2001-2003.
o    Ιδρυτής και υπεύθυνος σύνταξης του "Σοστενούτο", της 1ης εφημερίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης.Μεραρχίας 13, Σέρρες
τηλ/φaξ: 2321 4 01102
κιν: 6979339933